De activiteiten van het Repair Café Weesp-Muiden worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd.

Natuurlijk zullen we er alles aan doen om na reparatie een veilig apparaat mee te geven. Na reparatie is het op zich niet voldoende dat
een apparaat werkt, maar moet na reparatie ook veilig zijn. Dit is vooral van toepassing op apparaten met een stekker waar er gewerkt wordt met 230 volt.

Onze huisregels:

 • Reparaties worden, wanneer mogelijk, uitgevoerd door de bezoeker zelf met behulp van de aanwezige vrijwilligers.
 • Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, tiewraps en kleine lapjes is gratis, evenals advies van de vrijwilligers.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 • Voor gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie doen dit op eigen risico.
 • Voordat een bezoeker een kapot voorwerp gaat aanbieden wel even een volle stofzak, etensresten etc verwijderen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor de schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies en uitgevoerde reparaties. Dit geldt ook voor de schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor bepaalde voorwerpen niet voor reparatie te accepteren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal een (1) kapot voorwerp per bezoeker bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker dan weer achter in de rij aan.
 • Tot een half uur voor het einde van een Repair Café kunnen nieuwe voorwerpen binnengebracht worden voor reparatie. Na die tijd kan niet gegarandeerdd worden dat het item in behandeling kan worden genomen.
 • Wij ontvangen u als gast en vragen u als gast te gedragen.

Kijk op de Wat is er Nieuw pagina voor de laatste toevoegingenen wijzigingen.